“Ένας πλανήτης, αλλιώτικος!” (Μέρος Ζ’ – Επίλογος)

Ίσως κι εδώ στην Γη, ξεκίνησε η δημιουργία αντιστοίχων Όντων-γιγαντοεγκεφάλων, και πιθανότατα, θα θεωρήσουν τους ανθρώπους ιδιαίτερα βίαιους, επιβλαβείς και επικίνδυνους, ώστε να τους αφανίσουν, κάποια στιγμή στο μέλλον -Από τον Αστροβάμονα.

(…συνέχεια από προηγούμενο)

Επίλογος

Αμέσως μετά την συνεδρίαση, ένα προγραμματισμένο αυτόματο μικροσκάφος, μετά από οκτώ άλματα, κατέληγε στην θυρίδα κατεπειγόντων θεμάτων του Κεντρικού Συμβουλίου. Τρεις μέρες αργότερα, ένα παρόμοιο μικροσκάφος έμπαινε στην ταχυδρομική θυρίδα του σκάφους μας.

Η απάντηση του Κεντρικού Συμβουλίου ήταν ότι μας εξουσιοδοτούσε να αποδεχθούμε τις προτάσεις του Όντος και να βοηθήσουμε στην διαδικασία υλοποίησης.

Σε διάστημα 18 ημερών, μία πλωτή βάση άρχισε να στήνεται γύρω από την φυκιάδα, με μικρές αποβάθρες και κλίμακες ανόδου, με μικρές δεξαμενές χλιαρού νερού ώστε να κολυμπούν ελεύθερα οι πέντε διάμεσοι καθώς και συστήματα συλλογής κι επεξεργασίας τροφής από τον ωκεανό.

Άλλωστε δεν χρειάζονταν συστήματα αλιείας. Ψάρια και κήτη έφθαναν και προσφέρονταν “εθελοντικά” για τροφή, με την καθοδήγηση του Όντος. Οι πέντε διάμεσοι, δύο άντρες και τρείς γυναίκες, ξεκίνησαν διαδικασία αναπαραγωγής τους, με την φροντίδα και την ανοσία που προσέφερε το Όν.

Μέσα σε έναν χρόνο, ήδη αναπτύσσονταν τα πρώτα ανθρώπινα βρέφη, πλήρως συνδεδεμένα με το Όν, προσαρμοσμένα στην βαρύτητα του Πλανήτη, και ταχέως εκπαιδευόμενα από το Ον. Ή, μάλλον, ήταν το ίδιο το Ον με καινούργια, εξω-ωκεάνια μέλη, ικανά να επεκτείνουν την παρουσία του και να του προσφέρουν νέα τεράστια πεδία γνώσης καθώς επίσης, συνείδηση και ταυτότητα.

Οι πέντε αρχικοί γεννήτορες έμεναν καθηλωμένοι να κολυμπούν στον Πλανήτη, με ελάχιστες χρονικές στιγμές που έβγαιναν από τις δεξαμενές, μιας και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να αντέξουν την βαρύτητά του. Και φυσικά, συνέχισαν την αναπαραγωγή, ώστε, τώρα που σας γράφω, να έχουν δημιουργήσει μια μικρή ομάδα 25 παιδιών, τα οποία θα αποτελέσουν την απαρχή του διαστημικού σκέλους του Όντος.

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί στο έπακρο οι σχέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου με το Όν και αρκετοί Κερουάτες έχουν αξιοποιήσει την δυνατότητα αθανασίας συνείδησης και πλέον -καίτοι βιολογικά νεκροί- επικοινωνούν συχνά και συμβουλεύουν τον Κέρουα.

Με τις γνώσεις που αποκτήσαμε από το Όν, ήδη όλοι οι Κερουάτες είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε άμεσα, εγκέφαλος προς εγκέφαλο, χωρίς την χρήση συστημάτων τηλεπικοινωνίας και τώρα αναπτύσσουμε την δυνατότητα να συνδεόμαστε με τους εγκεφάλους των ζώων, ώστε να βιώνουμε την δική τους θεώρηση του κόσμου. Τα φυτά θα μας πάρει περισσότερο χρόνο να τα κατανοήσουμε.

Επιμύθιο

GeobacterΜην θαρρείτε ότι το Όν, που αποτελεί πλέον ισότιμο μέλος της Ομοσπονδίας του Σμήνους Κέλιν -Μessier 54-, είναι κάτι το απολύτως μοναδικό στον Γαλαξία.

Μελετώντας την Ωκεάνια Βιολογία διαπιστώνω ότι ανακαλύφθηκαν ήδη στον πλανήτη Γη ανάλογοι βακτηριακοί πληθυσμοί και μάλιστα δύο διαφορετικές ομάδες ηλεκτρικά συνεργατικών βακτηριδίων, οι οποίες καταλαμβάνουν πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ειρηνικού και του Ατλαντικού Ωκεανού και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ανταλλάσσοντας ηλεκτρόνια.

Ίσως κι εδώ στην Γη, ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας αντιστοίχων Όντων-γιγαντοεγκεφάλων, οι οποίοι, πιθανότατα, θα θεωρήσουν τους ανθρώπους ιδιαίτερα βίαιους, επιβλαβείς και επικίνδυνους, ώστε να τους αφανίσουν ή να τους καλωδιώσουν, κάποια στιγμή στο μέλλον.

Πηγή: Το Βήμα Science, “Τα Avatar της Φύσης”, 12/12/2010
“Αυτά τα εξαιρετικά λεπτά πρωτεϊνικά νημάτια θα μπορούσαν να κατευθύνουν τη μετακίνηση ηλεκτρονίων από και προς τα βακτήρια, επιτρέποντας έτσι σε κοινότητες βακτηρίων να λειτουργήσουν σαν υπεροργανισμός. Όντως, πριν από μερικούς μήνες ο Lars Ρeter Νielsen και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο του Αarhus στη Δανία απέκτησαν ενδείξεις που υποστηρίζουν αυτή την αμφιλεγόμενη θεωρία.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s