Σχέδιο πορείας

Τελικά προτάθηκε να μείνει το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό σε τρεις κυκλικές βάρδιες και οι υπόλοιποι να πέσουμε για μακρύ ύπνο στις κουκέτες θαλάμους. – από τον Αστροβάμονα

 

(…συνέχεια από το απόσπασμα Ε6)

Στην αίθουσα συνεδριάσεων ήμασταν λίγοι, οι υπεύθυνοι πτήσης, οι μηχανικοί των πυρηνικών γεννητριών και οι βιολόγοι. Έπρεπε να βρούμε τρόπο να κάνουμε οικονομία στα υλικά σύντηξης αν θέλαμε να διανύσουμε τα υπόλοιπα 84.900 έτη φωτός μέχρι την περιοχή στόχο.

  • Οι μηχανικοί πρότειναν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σκάφος κατά 23% τουλάχιστον.
  • Οι τεχνικοί πτήσης πρότειναν ότι ο οικονομικότερος τρόπος αλμάτων με ελάχιστα περισσότερο ρίσκο ήταν βήματα των 150 ετών φωτός.
  • Οι βιολόγοι πρότειναν να κλειστεί ο καθένας μας, που δεν είναι χρήσιμος κατά την πτήση, στην κάψουλα ύπνου του και να πέσουμε σε χημικά ελεγχόμενη χειμέρια νάρκη.

Έθεσα στους μηχανικούς πτήσης το απλό ερώτημα, πότε αδειάζει η πρώτη δεξαμενή καυσίμου με πούδρα νανοσωματίων των 100-200nm κρυσταλλικού 6LiD και μου απάντησαν στα 10000 έτη φωτός με την τρέχουσα κατανάλωση. Δηλαδή έχουμε 8 δεξαμενές και θα μείνουμε χωρίς καύσιμα στο διαγαλαξιακό κενό μόλις 5000 έτη φωτός μακριά από τον στόχο.

– Κι αν ζητήσουμε να μας στείλουν μια γεμάτη δεξαμενή από τον Κέρουα στην θέση που θα είμαστε όταν θα τελειώσει η πρώτη δεξαμενή, πόσο χρόνο θα πάρει η όλη επικοινωνία και η αποστολή;

Το συμπέρασμα ήταν ότι θα πρέπει να περιμένουμε εκεί, περίπου 10.000 έτη φωτός μακριά στο κενό, για 3 μήνες και, στο διάστημα αυτό, θα έχουμε καταναλώσει αρκετή ενέργεια για να λειτουργούν όλα τα ζωτικά συστήματα, οπότε πάλι οριακά θα ήμαστε.

Πρότεινα τότε να κάνουμε την σχετική ενημέρωση στον Κέρουα και πως όταν θα τελειώσει η πρώτη δεξαμενή, θα τους στείλουμε αυτόματο μικροσκάφος με τη θέση μας και θα περιμένουμε την αποστολή σκάφους-δεξαμενής.

Παράλληλα θα πέσουμε όλοι, ανεξαιρέτως, σε χειμέρια νάρκη για τους περίπου 3 μήνες που θα απαιτηθούν για να πάει το μικροσκάφος και να μας έρθει η αυτόματη ρυμούλκα με την δεξαμενή. Με αυτό τον τρόπο, το σκάφος μας θα χαμηλώσει θερμοκρασία και θα διατηρηθεί σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης. Και το μη απαραίτητο τμήμα του πληρώματος μπαίνει, από αύριο κι όλας, σε διαδικασία κρυογονικής νάρκης.

Τελικά προτάθηκε να μείνει το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό σε τρεις κυκλικές βάρδιες και οι υπόλοιποι να πέσουμε για μακρύ ύπνο στις κουκέτες θαλάμους. Θα μας ξυπνήσουν όλους όταν φτάσουμε ή εκείνους μόνο που θα κριθούν απαραίτητοι αν, στο μεταξύ, συμβεί κάτι έκτακτο.

Κάναμε τους υπολογισμούς θεωρώντας ότι το σκάφος χαμηλώνει θερμοκρασία στο σύνολό του εκτός από τους χώρους τους απαραίτητους για την λειτουργία του, το μηχανοστάσιο για τα άλματα, το ιατρείο και τους χώρους διαβίωσης για τις βάρδιες. Με την προϋπόθεση ότι ο Κέρουα θα διευθετήσει την αποστολή γεμάτης δεξαμενής και ότι θα την παραλάβουμε επιτυχώς, θα έχουμε αρκετά καύσιμα για να φτάσουμε και θα μας περισσέψουν για άλλα 3000 έτη φωτός άλματα.

Αποφασίστηκε ανά 4000 έτη φωτός, μια από τις τρείς βάρδιες να πέφτει σε νάρκη και μια άλλη να αναλαμβάνει στην θέση της, ώστε να μην παρατηρηθεί κόπωση σε κανέναν μέχρι να φτάσουμε.

Ένα ακόμα μικροσκάφος έφυγε προς τον Κέρουα ενημερώνοντας για τους υπολογισμούς, τις αποφάσεις και τις προτάσεις μας.

Ήμουν από τους τελευταίους που θα έμπαιναν σε βαθύ ύπνο στην κρυογονική θαλαμοκοιτίδα. Ήδη η θερμοκρασία του σκάφους είχε κατέβει πολύ κάτω από το σημείο πήξης του νερού και τα εξωτερικά τοιχώματα, παρά την υψηλή θερμομόνωση, είχαν αρχίσει να σχηματίζουν ένα λεπτό στρώμα πάγου.

Μόνο ένας μικρός αριθμός μελών του πληρώματος, τρείς από κάθε απαραίτητη ειδικότητα, έμεινε σε εγρήγορση, και μόνο στα λίγα διαμερίσματα διαβίωσης της βάρδιας γύρω από το μηχανοστάσιο και στον διάδρομο πρίν από το πιλοτήριο.

Το τελευταίο που θυμάμαι, είναι το περισπούδαστο χαμόγελο του γιατρού βάρδιας που σφράγιζε το καπάκι της θαλαμοκοιτίδας και ρύθμιζε τις παραμέτρους διατήρησής μου.

Είναι μακρύ το ταξείδι και η ανία είναι ο χειρότερος αντίπαλος. Έτσι νομίζαμε, τουλάχιστον.

(Απόσπασμα μνήμης Ε7:
Τελευταίο Ταξείδι
Σχέδιο πορείας.
Τέλος μνήμης Ε)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s