Αυτοάνοσα νοσήματα : από πού ξεκινά η ρίζα αυτού του κακού;

“Αυτό που έχουν κοινό η πλειοψηφία των αυτοάνοσων, είναι η απόκλιση του οργανισμού από την φυσιολογική βιοχημική του ισορροπία.” Continue reading Αυτοάνοσα νοσήματα : από πού ξεκινά η ρίζα αυτού του κακού;