Ένας οπτικός απολογισμός

 

“Πίσω απὀ το ανυπόμονο βλέμμα σου η διαύγεια παραμένει αφόρητα εκτυφλωτική..”- από την Penelope Meleas -Wagner

penelope2.jpg

 

 

Μερικἐς φορἐς χρειἀζεται κανἐνας μιά οπτικἠ αναβἀθμιση, ιδἰως με τον ερχομὀ ενός νέου χρόνου.

Πἰσω απὀ το ανυπὀμονο βλἐμμα σου η διαὐγεια παραμἐνει αφὀρητα εκτυφλωτική. Μπορεἰ η συνταγή να μην ἀλλαξε αλλἀ η επιθυμἰα σου γιἀ ἐνα ανανεωμἐνο πλαἰσιο τελικἀ εκπληρὠθηκε. Μα πως αλλιὠς θα αντλἠσεις θἀρρος; Μα πως αλλιὠς θα διεκδικἠσεις τη δὐναμη που τόσο
απλόχερα σκορποὐσες γιἀ δεκαετἰες σ᾽αυτὀν τον τἐως αγαπημἐνο;

Ἠρθε το πλἠρωμα του χρὀνου, – τὠρα πλέον γνωρίζεις ὀτι πἀντα ἐρχεται, αργά ἠ γρἠγορα, ὀταν οι άνθρωποι δεν μεγαλὠνουν μαζί, ὀταν οι ἀνθρωποι δεν αντέχουν μαζί – να εξακριβὠσεις αν ένας θἀνατος μπορεί να φέρει την αναγέννηση…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.