“Μετά τη Βαβέλ”

“Στη Διαθήκη άφησε μια λέξη, ΑγαπΩ.”- από  τον Παναγιώτη Θεοτόκη Λάκκα


le_voisin___the_neighbour_by_a_parrot

Όλα σταμάτησαν, ο Θεός πέθανε.
Κανείς δεν ήξερε την ηλικία του
κανείς δεν ήξερε το πρόσωπό του.
Ο Θεός πέθανε μέσα στη Βαβέλ.

Στη Διαθήκη άφησε μια λέξη, ΑγαπΩ.
Κανείς δεν ήξερε να τη διαβάσει
κανείς δεν ήξερε σε ποιον ανήκει.
Έτσι τη μοίρασαν σε όλους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s